Startpagina Home
Startpagina Alternatieven
Startpagina Reacties
 
Anja Wiersma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Bijdrage van Aja Wiersma

Een brief aan het dagblad Trouw

Onderwerp: artikel m.b.t. Badplaats Scheveningen

Geachte redactie,

Heden kwam mij een artikel onder ogen dd. 20 jan. 2009 (article 2008096) m.b.t. het verval in Scheveningen.

Hierin geeft wethouder Norder zijn visie op de toekomst van Scheveningen.
Allereerst moet mij van het hart dat ik van een gerenommeerde krant als Trouw had verwacht dat zij niet zomaar een artikel plaatsen, zonder research.

Hier moet ik eigenlijk wel van uitgaan, gezien de foto die bij bedoeld artikel is geplaatst. Bijgaand heb ik enkele fotoís bijgesloten van de werkelijke situatie op ons plein op 20 jan. Jl.

Er was hier toen een prachtige schaatsbaan, waar vele honderden schoolkinderen en vele honderden gezinnen van hebben genoten. De bankjes die ook op de door u geplaatste foto staan, ziet u ook op mijn fotoís. Deze waren bedoeld om de schoenen en de schaatsen te wisselen. Het is dan natuurlijk mogelijk, nadat er een aantal schoolklassen bezig zijn geweest, dat er een tijdelijke rommelige situatie ontstaat. En juist hiervan heeft dhr. Norder gemeend een foto te moeten maken!

Het is overigens wel merkwaardig dat de opening van de schaatsbaan is gedaan door een collega wethouder, dhr. Huffnagel, die alleen maar lof heeft voor de activiteiten die op ons plein en in heel Scheveningen altijd gehouden worden.

Juist op beschutte plekken zoals ëonsí plein, waar het prachtige Kurhaus er voor zorgt dat men in de luwte kan genieten van o.a. de schaatsbaan en in de zomer van de vele terrassen rondom de fontein. Niet voor niets worden hier elke dag tientallen fotoís gemaakt.

Verder meent dhr. Norder te moeten stellen dat Scheveningen Bad in verval raakt. Dat het horeca- en winkelaanbod is verschraald. Buiten het gegeven dat ik het hiermee absoluut oneens ben, is het ook nog eens zo dat dhr. Norder de afgelopen jaren alle opknapplannen van de horeca en de winkels heeft afgekeurd. Het lijkt er nu op dat hij dat met voorbedachten rade heeft gedaan. Een andere conclusie kan ik hieruit niet trekken. En dat het economieís niet goed zou gaan, wordt door bijna alle ondernemers met klem tegengesproken. Er is landelijk gezien een teruggang in het bestedingspatroon en dat is hier natuurlijk ook te merken, maar men is echt heel tevreden over het bezoekersaantal en de omzetten.

Voorts is het zo dat onze gebouwen zeer goed onderhouden zijn en er prachtig uitzien en dat het toch wel zeer merkwaardig is dat dhr. Norder met zijn aangekondigde plan voor sloop etc. is gestoeld op mismanagement van de gemeente in het verleden.

Weliswaar had de bebouwing in Scheveningen Bad in het verleden veel beter uitgevoerd kunnen worden, maar het kan toch niet zo zijn dat de bewoners/eigenaars daar nu de dupe van worden.

Ook ik ben van mening dat er veel voor verbetering te zeggen is, maar ben absoluut tegen sloop van zeer goede gebouwen.

Diverse comités, ondernemers en VVEís hebben zich verenigd om een architect in te huren die een plan gaat maken. Volgende maand willen zij dit presenteren aan de gemeente.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, zodat u zelf uw oordeel kunt vormen.

Over de juiste presentatiedatum en ótijd zal ik u nog informeren.

In afwachting van uw reactie,

Anja Wiersma
Gevers Deynootplein 100


Antwoord van journalist van Dagblad Trouw

Onderwerp: RE: Fwd: FW: artikel m.b.t. Badplaats Scheveningen

Geachte mevrouw Wiersma

Dank voor uw reactie, dat stel ik zeer op prijs. Ik realiseer me dat het verhaal erg vanuit het oogpunt van de gemeente is opgeschreven. Het is niet zo dat ik 'zomaar een artikel plaats, zonder research', zoals u schrijft. Ik ben op de hoogte van de mening van andere betrokken partijen. Daarom ljkt me me goed om straks ook aandacht te besteden aan het alternatieve plan dat u gaat presenteren. Daar ben ik zeer benieuwd naar. Houd me dus aub op de hoogte van de ontwikkelingen,

Vriendelijke groet,

Bart Zuidervaart
Trouw